בית אסתר


« בית אסתר: « בית חם עם לב פתוח

מקום וקשר

מתחים וקונפליקטים מהווים חלק מכל חברה.

— בנוסף לסוגיות ולבעיות החברתיות המטרידות את החברה של ימינו (נוער במצבי סיכון, מצוקות נפשיות, עוני, התמכרויות וכיו »ב) החברה הישראלית  סובלת גם מקונפליקטים פנימיים וחיצוניים, בחלקם אלימים ביותר: ניתן למנות בין המתחים את הקונפליקט בין ישראל לפלסטינאים, בין דתיים לחילוניים, בין יהודים מזרחיים לאשכנזים, בין ימין לשמאל ובין המרכז לפריפריה, אשר יוצרים תחושות הדרה.

 בהתמודדות עם אתגרים אלה, עמותת « בית אסתר », אשר נוסדה בשנת 2002, מפעילה תכניות למען נוער במצבי סיכון, למען מבוגרים ומשפחות מוחלשות ופגיעות ונאבקת נגד הדרה חברתית בירושלים, בעיקר, ובכל רחבי הארץ.

:עמותת בית אסתר מקימה « בתים חמים » ברוח זו ומעניקה

מקום מפגש מוגן– 

צוות מקצועי תומך בעל הכשרה בגישור חברתי ובין-תרבותי, שמטרתו להגן על כבודו של כל פרט, לקדם עצמאות, יצירתיות והעצמה אישית- 

על ידי טיפוח מרחבי חיים אלה, אנו מבקשים לתמוך בא/נשים אשר חשים מבודדים מבחינה חברתית ולסייע להם בפיתוח הביטחון העצמי, ההערכה האישית והכבוד העצמי, על מנת שימצאו את מקומם בקהילה; אנו עמלים לקדם בכוחותיהם הם את קשריהם עם החברה ומוסדותיה, ומלווים אותם בבניית עתידם.

עמותת « בית אסתר » דוגלת בשיטות גישור פסיכו-סוציאלי כדי לארוג מחדש ולתקן את תוצאות פרימת המרקם החברתי, זאת על בסיס הניסיון המקצועי והפעילות המחקרית המצטברים של מנהיגות העמותה וחברי הצוות שלה. 

 

בית אסתר: תחומי הפעילות העיקריים 

עמותת בית אסתר פיתחה ומפעילה ארבע תכניות:

מגן נוער            – תכניות לנוער במצבי סיכון

דברים – תכנית טיפול לא/נשים פגיעים

מכון – תכניות הכשרה לעובדי נוער וקהילה

מכון עמיתי ירושלים-פריס לדוקטוראנטים – מאגד חוקרים וחוקרות אקדמיים ומארגן סמינרים וכנסים ותכניות חילופי מרצים, ומשמש כאינקובאטור לתכניות חברתיות.